Model zakupionego smartfona marki Xiaomi:

Dane i dokumenty potwierdzające zakup urządzenia (dozwolone formaty: JPG, PDF):
Maksymalna dozwolona wielkość pliku: 5MB

* pola wymagane


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Organizator Akcji - A1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok 138 (dalej również jako: „Administrator”).
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@a1btl.pl.
...wyświetl całą treść

Rejestracja zakończy się powodzeniem w momencie otrzymania e-maila z potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia.

Infolinia: 664 726 608 Pon-Pt od 9.00 do 17.00
presales@a1btl.pl